Ocean Bound Plastic Crivit Shoes – Όροι συμμετοχής

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο από το Facebook. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Facebook, αλλά η εταιρεία Lidl Cyprus ως διαχειριστής της σελίδας Facebook της Lidl Cyprus (στο εξής εν συντομία: «Διοργανωτής»). Οι παρασχεθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά ο διοργανωτής και όχι το Facebook. Το Facebook δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 17.08.2020 στις 12:00π.μ. (EEST) και λήγει στις 23.08.2020 στις 23:59μ.μ. (EEST). («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»). Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται την τήρηση και συμμόρφωση προς το σύνολο των παρόντων όρων συμμετοχής.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

 

Συμμετοχή

Η συμμετοχή δεν εξαρτάται από την αγορά κάποιου προϊόντος. Από την αγορά προϊόντων δεν απορρέει κανενός είδους προνόμιο. Ο συμμετέχων πρέπει να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στη σελίδα της εφαρμογής του διαγωνισμού στο Facebook ώστε να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι συμμετέχοντες να αφήσουν ένα «σχόλιο» / «comment» την τρέχουσα περίοδο του διαγωνισμού κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού, επιλέγοντας την σωστή από τις τρεις (3) πιθανές απαντήσεις στην ερώτηση «Από πού παίρνουμε τα πλαστικά απορρίμματα τα οποία ανακυκλώνονται για την κατασκευή των Οcean Bound Plastic Crivit Shoes;» :
Α. Δάσος, Β. Παραλίες, Γ. Πόλη.
Οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν την διαδικασία και απάντησαν σωστά στην παραπάνω ερώτηση θα μπουν σε κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές. Oι νικητές θα κερδίσουν από ένα ζευγάρι Ocean Bound Plastic Crivit Shoes (γυναικείο/ανδρικό/παιδικό) ο καθένας. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση, ανταλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου με μετρητά ή με άλλα δώρα. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν ακολουθήσει όλους τους όρους του διαγωνισμού, θα κληρωθεί αναπληρωτής με τη διαδικασία κλήρωσης νικητή που περιγράφεται παρακάτω. Ο κάθε νικητής καθορίζεται μεταξύ όλων των εγκύρως συμμετεχόντων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση , στο τέλος του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μετά το πέρας των διαγωνιστικών ημερών. Είναι δυνατή η συμμετοχή με τη χρήση ψευδώνυμου. Πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα λογίζονται ως μία (1). Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι συνεργάτες, οι πληρεξούσιοι, δικαιοδόχοι, εντεταλμένοι της εταιρείας Lidl Cyprus, εμπλεκόμενες εταιρείες και οι υπάλληλοι σε αυτές.

 

Αποκλεισμός ευθύνης

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αδυναμία πρόσβασης στο διακομιστή του ίντερνετ, εκτός και αν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο, περίπτωση κατά την οποία ευθύνεται ο διοργανωτής. Επιπλέον ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τεχνικές βλάβες, ιδιαίτερα για διακοπές παροχής του δικτύου, ηλεκτρονικές βλάβες ή βλάβες στον υπολογιστή.

 

Διαδικασία κλήρωσης δώρων και Δώρο

Ο καθορισμός των νικητών πραγματοποιείται με κλήρωση κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής. Με τη λήξη της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού κληρώνονται μεταξύ των συμμετεχόντων είκοσι (20) νικητές, οι οποίοι ακολούθησαν την ως άνω οριζόμενη διαδικασία για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η δωρεάν συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλου είδους αξιώσεις των συμμετεχόντων από το διοργανωτή. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση, ανταλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου με μετρητά ή με άλλα δώρα. Οι νικητές που θα κληρωθούν, θα πρέπει στη συνέχεια να στείλουν με email στην διεύθυνση socialmedia@lidl.com.cy τα στοιχεία τους [όνομα, επίθετο, κατηγορία (γυναικείο/ανδρικό/παιδικό), νούμερο παπουτσιού (από 31 έως 44), διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμό τηλεφώνου], εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που ενημερώθηκαν. Καθώς ο αριθμός διαθέσιμων παπουτσιών είναι περιορισμένος, ο νικητής ενδέχεται να λάβει ένα διαφορετικό νούμερο ή κατηγορία από αυτό που θα επιλέξει. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την ορθότητα των στοιχείων που παραχωρούν οι νικητές. Οι τυπικές διαδικασίες για την παράδοση του δώρου διευκρινίζονται κατ’ ιδίαν με τον κάθε νικητή. Η αποστολή του δώρου οφείλει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.10.2020.

Η δωρεάν συμμετοχή στο διαγωνισμό και η αποδοχή του δώρου δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλου είδους αξιώσεις των συμμετεχόντων από το διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες και ο αποδέκτης του δώρου δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων και λοιπών διακριτικών της Lidl Cyprus.

 

Ενημέρωση νικητών

Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί από το διοργανωτή με απάντηση στο σχόλιο που θα αφήσει κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού, όπου θα κληθεί να αποστείλει με email στη διεύθυνση socialmedia@lidl.com.cy τα στοιχεία του [όνομα, επίθετο, κατηγορία (γυναικείο/ανδρικό/παιδικό), νούμερο παπουτσιού (από 31 έως 44), διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμό τηλεφώνου]. Εάν ο νικητής, δεν επικοινωνήσει εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών, από την τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας εκ μέρους του διοργανωτή, τότε απολύει κάθε αξίωσή του για το δώρο, χωρίς να διατηρεί οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση με την ίδια διαδικασία καθορίζεται ένας αντικαταστάτης του νικητή. Δεν υφίσταται υποχρέωση αποδοχής του δώρου από μέρους του αντικαταστάτη.

 

Αποκλεισμός από το διαγωνισμό

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση τα συγκεκριμένα άτομα από το διαγωνισμό. Αποκλείονται άτομα τα οποία χρησιμοποιούν μη αποδεκτά βοηθητικά μέσα (π.χ. εργαλεία hacker, ιούς, Trojaner κλπ.) ή δημιουργούν πλεονεκτήματα για τους ίδιους με άλλον τρόπο παραποίησης. Επίσης όποιος συμμετέχει για λογαριασμό τρίτου (εις γνώση του τρίτου ή όχι) μπορεί να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω ενώσεων διαγωνισμών, αυτοματοποιημένων υπηρεσιών και κυρίως μέσω μίας επαγγελματικής υπηρεσίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού τα δώρα μπορούν να αφαιρεθούν ή να απαιτηθεί η επιστροφή των δώρων που έχουν ήδη καταβληθεί ή παραδοθεί ακόμα και μεταγενέστερα.

 

Πρόωρη λήξη του διαγωνισμού

Ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ολοκληρώσει το διαγωνισμό όταν συντρέχει σοβαρός λόγος ή όταν υπάρχει σχετική οδηγία/απαίτηση αρμόδιας αρχής. Εάν αιτία για τη διακοπή του διαγωνισμού είναι κάποιος συμμετέχων, ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από το συγκεκριμένο άτομο αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

 

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία Lidl Cyprus προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lidl.cy. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

 

Κατάθεση όρων διαγωνισμού

Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Χριστάκης Χριστοφίδης), από όπου, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.

 

Λοιποί κανονισμοί

Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή γραπτώς εντός επτά (7) ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: socialmedia@lidl.com.cy. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα. Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων συμμετοχής καταστούν ανίσχυρες, δεν επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα κανονισμό που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο σκοπό των όρων που καταργήθηκαν. Ισχύει το Κυπριακό Δίκαιο.

TOP