Όροι συμμετοχής «Oh mon Lidl!»

Διαγωνισμός  «Oh mon Lidl!»

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook ή το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο από το Facebook ή το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Facebook ή το Instagram, αλλά η εταιρεία Lidl Cyprus ως διαχειριστής της σελίδας Facebook και Instagram της Lidl Cyprus (στο εξής εν συντομία: «Διοργανωτής»). Οι παρασχεθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά ο διοργανωτής και όχι το Facebook ή το Instagram. Το Facebook/Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook και του Instagram ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 23.09.2019 στις 10:00π.μ. (EET) και λήγει στις 29.09.2019 στις 23:59π.μ. (EET) («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»). Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται την τήρηση και συμμόρφωση προς το σύνολο των παρόντων όρων συμμετοχής.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

 

Συμμετοχή

Η συμμετοχή δεν εξαρτάται από την αγορά κάποιου προϊόντος. Από την αγορά προϊόντων δεν απορρέει κανενός είδους προνόμιο. Ο συμμετέχων πρέπει να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στη σελίδα της εφαρμογής του διαγωνισμού (https://www.lidlfoodacademy.com.cy/) ώστε να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι συμμετέχοντες να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού (όπως αυτή θα υπάρχει την περίοδο που θα είναι ενεργός ο διαγωνισμός στην ιστοσελίδα https://www.lidlfoodacademy.com.cy ) με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο και e-mail), να επιλέξουν την επιλογή «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής» αφού έχουν προηγουμένως διαβάσει τους όρους συμμετοχής και τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και να επιλέξουν την σωστή από τις τρεις (3) πιθανές απαντήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την παρακάτω ερώτηση:

Πώς αποκαλούμε το Παρίσι; α) Πόλη του Φωτός β) Αιώνια Πόλη γ) Απαγορευμένη Πόλη

Οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν την διαδικασία θα μπουν σε κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει ένα (1) τετραήμερο ταξίδι στο Παρίσι για δύο (2) άτομα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ακολουθήσει όλους τους όρους του διαγωνισμού, θα κληρωθεί αναπληρωτής με τη διαδικασία κλήρωσης νικητή που περιγράφεται παρακάτω. Ο νικητής καθορίζεται μεταξύ όλων των εγκύρως συμμετεχόντων

που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, στο τέλος του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μετά το πέρας των διαγωνιστικών ημερών. Πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα λογίζονται ως μία (1). Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την ορθότητα των στοιχείων που παραχωρούν οι συμμετέχοντες. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα υποβολής αξίωσης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση του δώρου λόγω μη πλήρους ή/και καταχώρησης εσφαλμένων στοιχείων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι συνεργάτες, οι πληρεξούσιοι, δικαιοδόχοι, εντεταλμένοι της εταιρείας Lidl Cyprus, εμπλεκόμενες εταιρείες και οι υπάλληλοι σε αυτές.

 

Αποκλεισμός ευθύνης

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αδυναμία πρόσβασης στο διακομιστή του ίντερνετ, εκτός και αν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο, περίπτωση κατά την οποία ευθύνεται ο διοργανωτής. Επιπλέον ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τεχνικές βλάβες, ιδιαίτερα για διακοπές παροχής του δικτύου, ηλεκτρονικές βλάβες ή βλάβες στον υπολογιστή.

 

Διαδικασία κλήρωσης δώρου

Ο καθορισμός του νικητή πραγματοποιείται με κλήρωση κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής. Με τη λήξη της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού κληρώνεται μεταξύ των συμμετεχόντων ένας (1) νικητής, ο οποίος ακολούθησε την ως άνω οριζόμενη διαδικασία για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η δωρεάν συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλου είδους αξιώσεις των συμμετεχόντων από το διοργανωτή. Ο νικητής θα ενημερωθεί κατ’ ιδίαν και θα έρθει σε επικοινωνία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Minima Travel, για τις τυπικές διαδικασίες σχετικά με το δώρο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του δώρου με μετρητά ή με άλλα δώρα. Αποκλείεται η ανταλλαγή του δώρου και η μεταβίβασή του σε τρίτο πρόσωπο. Οι συμμετέχοντες και ο αποδέκτης του δώρου δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων και λοιπών διακριτικών της Lidl Cyprus.

Ενημέρωση νικητή

Ο νικητής θα ενημερωθεί από το διοργανωτή με email, την ημέρα που θα ολοκληρωθεί η κλήρωση. Εάν αποδειχθεί άκαρπη η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών τότε απολλύει κάθε αξίωση του για το δώρο, χωρίς να διατηρεί οποιοδήποτε δικαίωμα του για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα υποβολής αξίωσης σε περίπτωση που μετά την αποδοχή του δώρου κωλύεται ή δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι σύμφωνα και με τους παρόντες όρους. Σε αυτές την περίπτωση με την ίδια διαδικασία καθορίζεται ένας αντικαταστάτης του νικητή. Δεν υφίσταται υποχρέωση αποδοχής του δώρου από μέρους του αντικαταστάτη.

 

Δώρο

Το ταξίδι δώρο στο Παρίσι ανά άτομο περιλαμβάνει: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Φόρους αεροδρομίων αξίας της ημερομηνίας που θα γίνει η έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, Μία (1) παραδοτέα αποσκευή έως 23 κιλά ανά επιβάτη & 1 χειραποσκευή έως 8 κιλά, Τρεις (3) διανυκτερεύσεις με πρωινό σε 4* κεντρικό ξενοδοχείο, Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο (αφορά το Παρίσι, όχι όποιες μεταφορές ίσως υπάρχουν εντός Κύπρου προς το αεροδρόμιο), και Ιατροφαρμακευτική Ασφάλεια & Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης. Οι πτήσεις προς Παρίσι θα γίνουν από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Το χρονικό περιθώριο πραγματοποίησης του ταξιδιού είναι για το διάστημα 7/10/2019 – 31/03/2020 (εξαιρούνται οι επίσημες αργίες του συγκεκριμένου διαστήματος: 28η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα 18/12-10/01, Καθαρά Δευτέρα και 25η Μαρτίου). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Δώρου ο τυχερός νικητής και ο συνοδός του φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για τη συμπεριφορά τους απαλλάσσοντας το Διοργανωτή από πάσα ευθύνη. Επιπλέον o νικητής θα έρθει σε επικοινωνία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Minima Travel, για τον καθορισμό των τυπικών διαδικασιών σχετικά με το δώρο, τόσο για τον ίδιο όσο και για το άτομο με το οποίο θα συνταξιδέψει. Ο νικητής οφείλει να ενημερώσει το Minima Travel και να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με το ταξίδι του εντός τριών (3) μηνών από την στιγμή που θα ενημερωθεί για την νίκη του στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, με την ίδια διαδικασία καθορίζεται ένας αντικαταστάτης του νικητή.

 

Αποκλεισμός από το διαγωνισμό

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση τα συγκεκριμένα άτομα από το διαγωνισμό. Αποκλείονται άτομα τα οποία χρησιμοποιούν μη αποδεκτά βοηθητικά μέσα (π.χ. εργαλεία hacker, ιούς, Trojaner κλπ.) ή δημιουργούν πλεονεκτήματα για τους ίδιους με άλλον τρόπο παραποίησης. Επίσης όποιος συμμετέχει για λογαριασμό τρίτου (εις γνώση του τρίτου ή όχι) μπορεί να αποκλειστεί από το παιχνίδι. Επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω ενώσεων διαγωνισμών, αυτοματοποιημένων υπηρεσιών και κυρίως μέσω μίας επαγγελματικής υπηρεσίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού τα δώρα μπορούν να αφαιρεθούν ή να απαιτηθεί η επιστροφή των δώρων που έχουν ήδη καταβληθεί ή παραδοθεί ακόμα και μεταγενέστερα.

 

Πρόωρη λήξη του διαγωνισμού

Ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ολοκληρώσει το διαγωνισμό όταν συντρέχει σοβαρός λόγος ή όταν υπάρχει σχετική οδηγία/απαίτηση αρμόδιας αρχής. Εάν αιτία για τη διακοπή του διαγωνισμού είναι κάποιος συμμετέχων, ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από το συγκεκριμένο άτομο αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

 

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία Lidl Cyprus προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lidl.cy. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

 

Κατάθεση όρων διαγωνισμού

Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Χριστάκης Χριστοφίδης), από όπου, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.

 

Λοιποί κανονισμοί

Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή γραπτώς εντός επτά (7) ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: socialmedia@lidl.com.cy. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα. Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων συμμετοχής καταστούν ανίσχυρες, δεν επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα κανονισμό που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο σκοπό των όρων που καταργήθηκαν. Ισχύει το Κυπριακό Δίκαιο.

TOP