Νομική συμμόρφωση

 

Η νομική συμμόρφωση και η πίστη στους νόμους είναι σήμερα πιο σύνθετη από ποτέ. Στο παγκόσμιο περιβάλλον αυξάνονται οι νομικές προκλήσεις συνεχώς. Για αυτόν τον λόγο προσαρμόζουμε τις διαδικασίες και τα συστήματα μας σε μόνιμη βάση στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Για να τονίσουμε τη σημασία της νομικής συμμόρφωσης ιδιαίτερα, την έχουμε καθιερώσει σε Αρχή της επιχείρησης μας: “Τηρούμε του ισχύοντες νόμους και εσωτερικές οδηγίες”. Η Νομική συμμόρφωση είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας συστατικό της εταιρικής μας κουλτούρας.  H Lidl λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης νομικής συμμόρφωσης που δίνει σε εσάς, ως πελάτη, επιχειρηματικό συνεργάτη ή συνεργάτη της επιχείρησης, τη δυνατότητα να ενεργείτε σύμφωνα με ομοιόμορφες και δεσμευτικές δομές.

Για να μπορέσουμε να τηρήσουμε την επιχειρησιακή μας αρχή, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε από νωρίς πιθανές παράτυπες συμπεριφορές. Αυτό το επιτυγχάνουμε μεταξύ άλλων μέσα από τη δήλωση υποδείξεων αναφορικά με πιθανές παραβάσεις νομικής συμμόρφωσης. Παράβαση νομικής συμμόρφωσης υφίσταται  όταν τελούνται από ή κατά των συνεργατών μας κατά την ενάσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό παραβάσεις του ισχύοντος δικαίου ή των εσωτερικών οδηγιών. Τέτοιες παραβάσεις αποτελούν για παράδειγμα ποινικά αδικήματα διαφθοράς, παραβάσεις στο Δίκαιο ανταγωνισμού και στο Δίκαιο περί συμπράξεων επιχειρήσεων, παραβάσεις που αφορούν το Δίκαιο προστασίας δεδομένων καθώς και αδικήματα λογιστικής και οικονομικής φύσεως.

Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε παραβάσεις νομικής συμμόρφωσης, εξαρτιόμαστε ουσιαστικά από την υποστήριξη των συνεργατών, πελατών και επιχειρηματικών μας συνεργατών. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε σημάδια παράβασης νομικής συμμόρφωσης, μπορείτε αυτό να το δηλώσετε με διάφορους τρόπους.

Σας παρέχονται διάφοροι τρόποι μέσα από τους οποίους μπορείτε να δηλώσετε παραβάσεις νομικής συμμόρφωσης. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλέξετε, σας διασφαλίζουμε ότι κάθε υπόδειξη θα αντιμετωπίζεται με αυστηρή εμπιστευτικότητα και εφόσον ζητηθεί και ανώνυμα.