Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 17.05.2021

Η προστασία δεδομένων είναι σημαντική για εμάς

Ευχαριστούμε πολύ που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας www.lidlfoodacademy.com.cy. Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας πολύ σοβαρά. Οι ακόλουθες πληροφορίες προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουν για το είδος και το εύρος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που συσχετίζονται ή μπορούν να συσχετιστούν άμεσα ή έμμεσα με το άτομό σας. Η νομοθετική βάση της προστασίας των δεδομένων είναι ειδικότερα ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και η λοιπή ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

1. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ Νομικές βάσεις:

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια

 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα,
 •  η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 •  το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 •  η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
 • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και
 • το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider),

στον διακομιστή της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

 • εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,
 • εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας,
 • αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων.

Αποδέκτες/ Κατηγορίες αποδεκτών:

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία και από τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας στον τομέα του ΙΤ-Hosting. Αυτοί επιλέγονται προσεκτικά, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται συμβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για χρονικό διάστημα επτά ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα.

 

2. Φόρμα Επικοινωνίας

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων / νομικές βάσεις:

Φυσικά, αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με εμπιστευτικότητα. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός/ερωτήματός σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ή το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Το κοινό μας (έννομο) συμφέρον για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων προκύπτει από το σκοπό απάντησης των αιτημάτων/ερωτημάτων σας και, εάν είναι απαραίτητο, επίλυσης τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Πρόσβαση στις πληροφορίες σας έχουν μόνο εκείνα τα μέλη του προσωπικού της εταιρείας μας που εξουσιοδοτούνται για να ικανοποιήσουν το αίτημά σας/ απαντήσουν στο ερώτημά σας.

Περίοδος αποθήκευσης / κριτήρια για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης:

Τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας θα αποθηκευτούν από εμάς και τους αποδέκτες για το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας, και στη συνέχεια διαγράφονται, με την επιφύλαξη ύπαρξης έννομης υποχρέωσης διατήρησής τους.

 

3. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Έχετε τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας μας, να συμμετάσχετε σε διάφορους διαγωνισμούς για συμμετοχή σε σεμινάρια μαγειρικής και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει η Lidl Food Academy. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας διαβιβάσατε στο πλαίσιο της δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεξαγωγή των διαγωνισμών (π.χ. ανακοίνωση νικητών της κλήρωσης, ειδοποίηση νικητών). Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Εφόσον χορηγήσατε τη συγκατάθεσή σας για συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό, έχετε τη δυνατότητα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Αναλυτικότερες ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν στις ειδικές επισημάνσεις προστασίας δεδομένων στους όρους συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνισμού.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία ιδίως για τους σκοπούς της διεξαγωγής της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών και την ενημέρωσή τους και από την εταιρεία GNOMI LTD (Παντελή Κατελάρη 16, 1097, Λευκωσία, Κύπρος), η οποία ενεργεί σε αυτή την περίπτωση ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Η εν λόγω εταιρεία έχει επιλεχθεί προσεκτικά, ελέγχεται από εμάς και δεσμεύεται συμβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών και την παραλαβή των δώρων από τους νικητές τα προσωπικά δεδομένα σας διαγράφονται.

 

4. Χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης

4.1 Cookies και άλλες τεχνολογίες

Εμείς η Lidl Cyprus, BΙ.ΠΕ Αραδίππου, Πηγάσου 2, Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας τα λεγόμενα cookies και άλλες όμοιες τεχνολογίες για την επεξεργασία των δεδομένων χρήσης.

Η συγκατάθεσή σας αφορά τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών για την επεξεργασία των δεδομένων χρήσης σε όλους τους (υπο-) τομείς της διεύθυνσης www.lidlfoodacademy.com.cy.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε μια τερματική συσκευή (laptop, tablet, smartphone κ.ά.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στην τερματική συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (trojan) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών. Οι άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης είναι, συγκεκριμένα, χώρος αποθήκευσης ιστού όπως local storage (τοπική αποθήκευση), session storage (αποθήκευση συνεδρίας) και cache (αποθήκευση προσωρινής μνήμης).

Η χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα με την κατηγορία του cookie ή άλλης τεχνολογίας:

 • Τεχνικά απαραίτητα cookies: πρόκειται για cookies και όμοιες μεθόδους χωρίς τη χρήση των οποίων δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (για την ορθή προβολή της ιστοσελίδας μας/ των λειτουργιών που επιθυμείτε, για αποθήκευση της σύνδεσής σας στην περιοχή σύνδεσης).
 • Cookies εμπορικής προώθησης: μας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλουμε κατάλληλο διαφημιστικό περιεχόμενο για εσάς με βάση την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης σας. Η συμπεριφορά χρήσης σας μπορεί επίσης να παρακολουθείται μέσω διαφόρων ιστοσελίδων, φυλλομετρητών ή τερματικών συσκευών χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό χρήστη (μοναδικό αναγνωριστικό).

Στο πλαίσιο της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, ανάλογα με τον σκοπό, υφίστανται επεξεργασία ιδίως οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών δεδομένων:

Τεχνικά απαραίτητα cookies:

Εισαγωγή χρήστη για να διατηρούνται καταχωρήσεις σε διάφορες δευτερεύουσες σελίδες

Αποθηκεύει την κατάσταση συγκατάθεσης του χρήστη για τη χρήση cookies στον τρέχοντα τομέα (domain).

Cookies εμπορικής προώθησης

 • Ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης με πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτά αφορούν ειδικότερα:
  • τη διεύθυνση IP,
  • το ατομικό αναγνωριστικό χρήστη,
  • πιθανά προϊόντα ενδιαφέροντος,
  • τα συμβάντα που ενεργοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα (συμπεριφορά πλοήγησης).
 • Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται επίσης σε τακτική βάση, προκειμένου να αποκλείεται η σύνδεση με το πρόσωπό σας.
 • Με βάση το αναγνωριστικό χρήστη εμείς δεν μπορούμε να προβούμε σε συσχέτιση με το άτομό σας. Κοινοποιούμε το αναγνωριστικό χρήστη και τα σχετικά προφίλ χρήσης σε τρίτους, αν είναι απαραίτητο, μέσω των παρόχων διαφημιστικών δικτύων.

Η νομική βάση για τη χρήση cookies εμπορικής προώθησης και παρόμοιων τεχνολογιών είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Η νομική βάση για τη χρήση τεχνικά απαραίτητων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, δηλ. επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον μας να είμαστε σε θέση να προβάλουμε τον ιστότοπο και τα περιεχόμενά του με έναν πλήρως λειτουργικό τρόπο.

Μπορείτε να ανακαλέσετε/προσαρμόσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση της. Απλά κάνετε κλικ εδώ και κάνετε την επιλογή σας. Αφαιρώντας τα αντίστοιχα σύμβολα check, ανακαλείτε εύκολα και απλά τη συγκατάθεση σας για τους αντίστοιχους σκοπούς επεξεργασίας.

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των πληροφοριών σχετικά με τα cookies και τις άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εδώ, μαζί με τον αντίστοιχο σκοπό της επεξεργασίας, τη διάρκεια αποθήκευσης και τους εμπλεκόμενους τρίτους παρόχους.

Επιπλέον, ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει περιεχόμενο τρίτων. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν, με προηγούμενη συγκατάθεση (όπου απαιτείται), τα δικά τους cookie ως μέρος του περιεχομένου που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας. Παρόλο που αυτά τα cookie περιλαμβάνονται στην επισκόπηση των cookies και άλλων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα cookies και δεν είμαστε σε καμία περίπτωση (από κοινού) υπεύθυνοι για την επεξεργασία δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο 5 των παρουσών πληροφοριών προστασίας δεδομένων.

Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών:

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, χρησιμοποιούμε υπό ορισμένες συνθήκες εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, ιδίως από τον τομέα του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Αυτοί οι πάροχοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Όλες οι εταιρείες που αναφέρονται ως πάροχοι στην πολιτική cookies μας είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, εκτός αυτών που αναφέρονται στην ενότητα 5 των παρουσών πληροφοριών προστασίας δεδομένων.

Διάρκεια αποθήκευσης / κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης:

Πληροφορίες αναφορικά με την περίοδο αποθήκευσης για τα cookies μπορείτε να την βρείτε στην Πολιτική cookies. Εφόσον ορίζεται στη στήλη «Λήξη» η επιλογή «Μόνιμο», το cookie θα αποθηκεύεται μόνιμα μέχρι να ανακληθεί η σχετική συγκατάθεση.

4.2 Google Analytics

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Για τον σκοπό της διαμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες και της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ τα Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους αναφερθέντες σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies. Το cookie καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής:

 • τύπος/ έκδοση φυλλομετρητή
 • χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Referrer-URL (η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),
 • Hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP),
 • ώρα αιτήματος διακομιστή.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδας και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της διαμόρφωσης των εν λόγω ιστοσελίδων ανάλογα με τις ανάγκες. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση με εσάς (λεγόμενο IP-masking).

Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας αυτής. Επίσης, μπορείτε να εμποδίσετε την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και αφορούν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Google αν φορτώσετε και εγκαταστήσετε αυτήν την επέκταση φυλλομετρητή. Αντί της επέκτασης φυλλομετρητή μπορείτε επιπλέον, ιδίως σε φυλλομετρητές κινητών συσκευών, να εμποδίσετε την ανάλυση από τα Google Analytics αν επιλέξετε αυτόν τον σύνδεσμο. Δημιουργείται ένα opt-out cookie, το οποίο εμποδίζει την μελλοντική ανάλυση των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα αυτή. Το opt-out cookie ισχύει μόνο σε αυτόν τον φυλλομετρητή και μόνο για την ιστοσελίδα μας και αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies από τον φυλλομετρητή αυτόν, πρέπει να αποθηκεύσετε εκ νέου το opt-out cookie. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics θα βρείτε στην ιστοσελίδα των Google Analytics.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με το cookie διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν συγχωνεύεται η διεύθυνση IP σας μαζί με άλλα δεδομένα της Google. Επίσης, οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται νομοθετικά ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατ’ εξουσιοδότηση.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Μετά την «ανωνυμοποίηση» της διεύθυνσης IP δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με το πρόσωπό σας. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν για λόγους στατιστικής διαγράφονται από τα Google Analytics μετά από 50 μήνες. Στις αναφορές που συντάσσονται βάσει των Google Analytics δεν υφίσταται πλέον αναφορά σε πρόσωπα.

 

5. Ενσωματωμένο περιεχόμενο

5.1. Βίντεο YouTube

Ενσωματώσαμε βίντεο του YouTube στο διαδικτυακό περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση http://www.YouTube.com και μπορούν να προβληθούν απευθείας στην ιστοσελίδα μας. Όλα αυτά ενσωματώθηκαν με «διευρυμένη μέθοδο προστασίας δεδομένων» με την έννοια ότι δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας ως χρήστη στο YouTube εφόσον δεν προβάλλετε κάποιο βίντεο. Τα δεδομένα διαβιβάζονται μόλις προβάλλετε τα βίντεο. Δεν ασκούμε επιρροή στην εν λόγω διαβίβαση δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων μέσω του YouTube, που πραγματοποιείται σε διακομιστές στις ΗΠΑ, μπορείτε να λάβετε από τη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Παρακάτω θα βρείτε τη διεύθυνση έδρας και τις επισημάνσεις προστασίας δεδομένων του παρόχου YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=el.

5.2 Χάρτες Google

Στην ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Maps. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προβάλλουμε σε εσάς διαδραστικούς χάρτες απευθείας στην ιστοσελίδα και να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε με ευκολία τη λειτουργία χαρτών για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα τις εγκαταστάσεις της Lidl Food Academy σε σχέση με την τοποθεσία σας.

Το Google Maps χρησιμοποιείται για πιο εύκολο εντοπισμό των τοποθεσιών που αναφέρουμε στην ιστοσελίδα. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, ο πάροχος του Google Maps, Google Ireland Limited λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε προσπελάσει την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας. Για τη χρήση των λειτουργιών του Google Maps στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας απαιτείται η επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας. Κατά κανόνα η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ.

Εμείς δεν ασκούμε καμία επιρροή στη συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων. Περαιτέρω πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων από το Google Maps μπορείτε να λάβετε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Εκεί θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα συναφή σας δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Διεύθυνση και επισημάνσεις προστασίας δεδομένων του παρόχου του Google Maps, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=el.

 

6. Διαβίβαση σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες

Εφόσον διαβιβάζουμε δεδομένα σε αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες (με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τα στοιχεία που δίδονται στην περιγραφή της εκάστοτε επεξεργασίας δεδομένων για τους αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί ότι ορισμένες τρίτες χώρες διαθέτουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων που είναι ισοδύναμο με το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω των λεγόμενων αποφάσεων επάρκειας. Μπορείτε να βρείτε κατάλογο των χωρών αυτών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Αν σε κάποια χώρα δεν υπάρχει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε ώστε η προστασία δεδομένων να διασφαλίζεται επαρκώς με άλλα μέτρα. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πιστοποιητικών ή άλλου αναγνωρισμένου κώδικα δεοντολογίας. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας (σημείο 8).

7. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

Επισκόπηση

Εκτός από το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας έχετε χορηγήσει, έχετε τα ακόλουθα περαιτέρω δικαιώματα εάν πληρούνται οι αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ
Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Εφόσον έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ότι απαιτείτε και από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
 • έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Μπορείτε να προβάλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αντίθετα από ό,τι ισχύει για το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης (βλ. συγκεκριμένα σημείο 4), έχουμε υποχρέωση, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με την εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την Lidl Cyprus ή τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Lidl Cyprus.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ
Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλ. η Lidl Cyprus. Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στην Κύπρο είναι το Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, commissioner@dataprotection.gov.cy).

 

8. Υπεύθυνος επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από την εταιρεία Lidl Cyprus, BΙ.ΠΕ Αραδίππου, Πηγάσου 2, Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα («Υπεύθυνος επεξεργασίας») και για την ιστοσελίδα www.lidlfoodacademy.com.cy. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Lidl Cyprus στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, ή στο dataprotection@lidl.com.cy.