Στοιχεία εταιρίας

Διεύθυνση

LIDL Cyprus
Industrial Area
Emporiou Street 19
CY- 7100 Aradippou – Larnaca

Νομίμως καταχωρημένη στον Έφορο εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής Σ 10823.
VAT Number: CY 30010823A

Επικοινωνία

Τηλ.: 800 94 404
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@lidl.com.cy

(Η παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν ισχύει για αποστολή βιογραφικών και ζητήματα εργασίας, για τα οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ)

Οι online προσφορές μας περιλαμβάνουν συνδέσεις (Links) με άλλες ιστοσελίδες. Μέχρι το σημείο, που αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξωτερικές συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (υπερσυνδέσεις-Hyperlinks) υπόκεινται αυτές οι ιστοσελίδες στην αποκλειστική ευθύνη των εκάστοτε φορέων τους ως προς το περιεχόμενο τους. Σας συμβουλεύουμε να δίνετε προσοχή στα οριζόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Η Lidl εξέτασε πριν την εγκατάσταση τους συνολικά τα περιεχόμενα των ξένων ιστοσελίδων για ενδεχόμενες νομικές παραβάσεις. Παρ’ όλα αυτά η Lidl δεν έχει καμιά επίδραση στη διαμόρφωση του περιεχομένου των εν λόγω σελίδων κι έτσι δεν μπορεί να υιοθετήσει ρητά τα περιεχόμενά τους. Η Lidl πραγματοποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχους σ’ αυτές. Σε περίπτωση που η Lidl λάβει γνώση κάποιας νομικής παράβασης μιας συνδεόμενης ιστοσελίδας, αυτή απομακρύνεται άμεσα. Για παράνομα, προβληματικά ή ελλιπή περιεχόμενα, όπως και για βλάβες, που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών των προσλαμβανόμενων από τις συνδεόμενες ιστοσελίδες, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πάροχός τους. Για πληροφορίες τρίτων είναι υπεύθυνη η σύνταξη μόνο σε αυτήν την περίπτωση, όταν έχει λάβει γνώση ενός ενδεχόμενα παράνομου ή αξιόποινου περιεχομένου και είναι τεχνικά δυνατό και εφικτό να διακόψει την εφαρμογή του.