Taste of Summer - Όροι και Κανονισμοί

Η Lidl Cyprus (στο εξής εν συντομία: «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό. Οι παρασχεθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά η εταιρεία Lidl Cyprus. 

Ο διαγωνισμός ξεκινάει την 3/9/22 στις 9:00 (EET) και λήγει την 19/9/22  στις 1:30 (EET). («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»). 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη την τήρηση και συμμόρφωση προς το σύνολο των όρων συμμετοχής. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. 

 

Συμμετοχή 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.LidlFoodAcademy.com.cy  της Lidl Cyprus ώστε να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή τους. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα ‘’Taste of Summer’’ θα αναρτηθεί πρόγραμμα σεμιναρίων με τίτλο «Taste of Summer» με το αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιλέξουν την εκδήλωση την οποία επιθυμούν να κερδίσουν και να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμό τους, το τηλέφωνο και το email τους για να επικοινωνήσουμε μαζί τους σε περίπτωση που θα κερδίσουν,   προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση. 

Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή του επιτυχόντος και ενός συνοδού της επιλογής του, σε μια (1) από τις επτά (6) εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο κατάστημα Lidl Μουτταγίακας στη Λεμεσό, την οποία ο συμμετέχων θα έχει επιλέξει κατά τη συμμετοχή του, ανάμεσα σε αυτές που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.     

Σε περίπτωση επιλογής των παιδικών μαθημάτων μαγειρικής, το έπαθλο αφορά τη συμμετοχή ενός ενήλικα με ένα παιδί έως 12 ετών.  

Αυτές είναι:  

  • 24/9 Σάββατο (10:00 – 12:00) Συμμετοχή σε μάθημα μαγειρικής  
  • 24/9 Σάββατο (18:00 – 20:00) Συμμετοχή σε μάθημα μαγειρικής  
  • 25/9 Κυριακή (10:00 – 12:00) Συμμετοχή σε μάθημα μαγειρικής  
  • 25/9 Κυριακή (18:00 – 20:00) Συμμετοχή σε μάθημα μαγειρικής  
  • 26/9 Δευτέρα (17:00 – 19:00) Συμμετοχή σε παιδικό μάθημα μαγειρικής για ένα παιδί  
  • 27/9 Τρίτη (17:00 – 19:00) Συμμετοχή σε παιδικό μάθημα μαγειρικής για ένα παιδί 

 

Λεπτομέρειες για τις βραδιές είναι δημοσιευμένες στην ηλεκτρονική σελίδα της Lidl Food Academy (Taste of Summer – Lidl Food Academy).  Δεν αποκλείεται η δυνατότητα, κάποιος νικητής να κερδίσει την συμμετοχή σε περισσότερες της μιας βραδιάς, εφόσον έχει λάβει μέρος στις επιμέρους κληρώσεις που διεξάγονται κατά το διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αλλαγής της εθνικής νομοθεσίας για θέματα που αφορούν τον Covid-19, οι  βραδιές ενδέχεται να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής αυτών, σύμφωνα με τις προσταγές της εκάστοτε νέας κυβερνητικής απόφασης. 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση που έχει τεθεί στην ανάρτηση της δημοσίευσης, ώστε να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή τους, επιλέγοντας την σωστή από τις τρεις (3) πιθανές απαντήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την παρακάτω ερώτηση: ‘Που είναι το νέο κατάστημα Lidl που ανοίγει το καλοκαίρι του 2022; (α) στην Κακοπετριά (β) Στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού (γ) στο Ζύγι  

Η ολοκλήρωση των ενεργειών που περιγράφονται στην ανάρτηση συγκεκριμένη ανάρτηση σημαίνει αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό και πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων. Ο χρήστης που ολοκλήρωσε τις ενέργειες αποκτά δικαίωμα στην κλήρωση των νικητών χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους του. Σημειώνεται ότι συμμετοχές με υβριστικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται και δε θα συμμετέχουν στην κλήρωση. 

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του χρονικού ορίου συμμετοχής στο διαγωνισμό ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση του, η οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ανύπαρκτη, ουδέν επάγουσα αποτέλεσμα. 

Δεν έχουν δικαίωμα στον διαγωνισμό οι συνεργάτες, οι πληρεξούσιοι, δικαιοδόχοι, εντεταλμένοι της εταιρείας Lidl Cyprus, εμπλεκόμενες εταιρείες και οι υπάλληλοι σε αυτές. 

 

Αποκλεισμός ευθύνης 

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αδυναμία πρόσβασης στο διακομιστή του ίντερνετ, εκτός κι αν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο για τα οποία ευθύνεται ο διοργανωτής. Επιπλέον ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε τεχνικές βλάβες, ιδιαίτερα για διακοπές παροχής του δικτύου, ηλεκτρονικές βλάβες ή βλάβες στον υπολογιστή.  

Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος στα προσφερόμενα προϊόντα, το οποίο οφείλεται σε υπαιτιότητα της προμηθεύτριας – παραγωγού εταιρίας. Δεν ευθύνεται επίσης για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος στα προσφερόμενα προϊόντα, το οποίο προέκυψε μετά την παράδοσή τους στον τυχερό νικητή. 

 

Διαδικασία κλήρωσης νικητών 

Ο καθορισμός των νικητών πραγματοποιείται με κλήρωση κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής. Οι νικητές καθορίζονται μεταξύ όλων των εγκύρως συμμετεχόντων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση στο τέλος του διαγωνισμού, ήτοι μετά το πέρας της διαγωνιστικής περιόδου. Με τη λήξη της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 19η Σεπτεμβρίου 2022 κληρώνονται μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων:  

Δώδεκα (12) νικητές και 10 αναπληρωματικοί για συμμετοχή σε μία εκ των προκαθορισμένων μαθημάτων μαγειρικής. 

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η αποδοχή του δώρου δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλου είδους αξιώσεις των συμμετεχόντων από το διοργανωτή. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση/ ανταλλαγή των δώρων με άλλα δώρα ή την αντίστοιχη χρηματική τους αξία. Οι συμμετέχοντες και ο αποδέκτης του δώρου δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων και λοιπών διακριτικών της Lidl Cyprus. 

 

Ενημέρωση νικητών 

Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί από το διοργανωτή, ή εκπρόσωπο αυτού μέσω τηλεφώνου, ή email εντός 24 ωρών 

Οι νικητές οφείλουν να αποδεχθούν το έπαθλο εντός δυο (2) ημερολογιακών ημερών, από την τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας εκ μέρους του ΔιοργανωτήΟι νικητές θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά και με email αμέσως μετά την κλήρωση. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν, θα γίνει επαναληπτικό τηλεφώνημα την επομένη ημέρα. “Μετά την πάροδο 48 ωρών από την τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας*, εάν ο νικητής δεν αποδεχτεί το δώρο ή δεν απαντήσει σε τηλεφωνήματα ή email, θα επιλέγεται αναπληρωτής.” 

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την πληρότητα ή/και ορθότητα των στοιχείων που παραχωρεί ο νικητής.  Οι νικητές απολύουν κάθε αξίωση τους για το δώρο, χωρίς να διατηρούν οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή του δώρου λόγω μη πλήρους ή/και ελλιπούς ή/και μη έγκαιρης καταχώρησης στοιχείων εκ μέρους τους. Σε αυτήν την περίπτωση όπως και στην περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν επιθυμεί/αδυνατεί να ακολουθήσει όλους τους όρους του διαγωνισμού, στη θέση του καλείται ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών. Δεν υφίσταται υποχρέωση αποδοχής του δώρου από μέρους του επιλαχόντα. Εάν και ο επιλαχών δεν τηρήσει τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, τότε δεν θα κληρωθεί άλλος νικητής και δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του δώρου εκ μέρους του διοργανωτή. 

 

Αποκλεισμός από το διαγωνισμό 

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση τα συγκεκριμένα άτομα από το διαγωνισμό. Αποκλείονται άτομα τα οποία χρησιμοποιούν μη αποδεκτά βοηθητικά μέσα (π.χ. εργαλεία hacker, ιούς, Trojaner κλπ.) ή δημιουργούν πλεονεκτήματα για τους ίδιους με άλλον τρόπο παραποίησης. Επίσης όποιος συμμετέχει για λογαριασμό τρίτου (εις γνώση του τρίτου ή όχι) μπορεί να αποκλειστεί από το διαγωνισμό.  Επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω ενώσεων διαγωνισμών, αυτοματοποιημένων υπηρεσιών και κυρίως μέσω μίας επαγγελματικής υπηρεσίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού τα δώρα μπορούν να αφαιρεθούν ή να απαιτηθεί η επιστροφή των δώρων που έχουν ήδη καταβληθεί ή παραδοθεί ακόμα και μεταγενέστερα. 

 

Πρόωρη λήξη του διαγωνισμού 

Ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ολοκληρώσει το διαγωνισμό όταν συντρέχει σοβαρός λόγος ή όταν υπάρχει σχετική οδηγία/απαίτηση αρμόδιας αρχής. Εάν αιτία για τη διακοπή του διαγωνισμού είναι κάποιος συμμετέχων, ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από το συγκεκριμένο άτομο αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη. 

 

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του διαγωνισμού η Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A) ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και/ή των αναπληρωματικών που θα αποδεχθούν το δώρο. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ή/και αναπληρωματικών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά με τον Διοργανωτή. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε τρίτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα καταστρέφονται ή/και θα διαγράφονται μετά την πάροδο 1 μήνα από την αποστολή/παράδοση του δώρου στους νικητές. Σε περίπτωση διανομής μη χρηματικών δώρων, τα δεδομένα των νικητών θα αποθηκευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, ώστε σε περίπτωση ελαττώματος να μεριμνήσουμε για την επιδιόρθωση ή αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται. Το όνομα ή/και ο τόπος διαμονής του νικητή ενδέχεται να δημοσιευτεί/ούν στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του Διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον αποτελεί σχετική πρόβλεψη στους όρους συμμετοχής διαγωνισμού και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο Διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει και να διαφημίζει τους διαγωνισμούς που διενεργεί. Σε περίπτωση που πρόκειται να λάβει χώρα φωτογράφιση/ βιντεοσκόπηση με τους νικητές του διαγωνισμού, το παραχθέν υλικό των οποίων θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του Διοργανωτή ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα, ο Διοργανωτής θα ζητήσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή σας προς τούτο, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 ΓΚΠΔ έχετε ως συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (υποκείμενα των δεδομένων), δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά σας καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στο Διοργανωτή αποστέλλοντας email στη διεύθυνση dataprotection@lidl.com.cy ή συστημένη επιστολή στην άνω διεύθυνση. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία. Αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων για την Κύπρο είναι το Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιάσονος 1, 1082, Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο διαγωνισμών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας στην ενότητα που αφορά τους διαγωνισμούς.  

 

Κατάθεση όρων διαγωνισμού 

Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Γιώργος Βαλιαντής), από όπου, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα. 

 

Λοιποί κανονισμοί 

Επιπλέον ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος, να αλλάξει τους παρόντες όρους συμμετοχής οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ειδική ειδοποίηση εφόσον αυτό απαιτείται για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.  

Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή γραπτώς εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: socialmedia@lidl.com.cy. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα.  

Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων συμμετοχής καταστούν ανίσχυρες, δεν επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα κανονισμό που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο σκοπό των όρων που καταργήθηκαν.  

Ισχύει το Κυπριακό Δίκαιο.