Όροι Συμμετοχής στα Οικογενειακά Μαθήματα

1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A) και θα διαρκέσει από την 03/06/2022 τις 9:00 π.μ. ως και τις 24/06/2022, 1:30μ.μ.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου ηλικίας 18 ετών και άνω που θα συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική σελίδα της Lidl Food Academy (www.lidlfoodacademy.com.cy), νοουμένου ότι θα έχουν απαντήσει σωστά σε συγκεκριμένη ερώτηση που θα υπάρχει στη φόρμα συμμετοχής. Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι «Σε ποια επαρχία βρίσκεται η Lidl Food Academy; Α. Λευκωσίας, Β. Λάρνακας, Γ. Αμμοχώστου ή Δ. Πάφου». Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή αγορά λαχνού.

3. Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή του επιτυχόντος και ακόμα ενός ατόμου της επιλογής του, και έως 5 παιδία κάτω από 18 ετών σε ένα από τα μαθήματα/σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στην Lidl Food Academy, την οποία ο συμμετέχων θα έχει επιλέξει κατά τη συμμετοχή του, από τα δημοσιευμένα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Τα μαθήματα είναι :
Αλμυρά κέικ για όλες τις ώρες. (9 Ιουνίου)
Πίτες με σφολιάτα. (23 Ιουνίου)

4. Λεπτομέρειες για τα μαθήματα / σεμινάρια είναι δημοσιευμένες στην ηλεκτρονική σελίδα της Lidl Food Academy. Δεν αποκλείεται η δυνατότητα, κάποιος νικητής να κερδίσει την συμμετοχή σε περισσότερες του ενός μαθήματος/σεμιναρίου, εφόσον έχει λάβει μέρος στις επιμέρους κληρώσεις που διεξάγονται κατά το διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αλλαγής της εθνικής νομοθεσίας για θέματα που αφορούν τον Covid-19, τα μαθήματα/σεμινάρια ενδέχεται να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν οι ημερομηνίες και ο τρόπος διεξαγωγής αυτών, σύμφωνα με τις προσταγές της εκάστοτε νέας κυβερνητικής απόφασης.

5. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα, ούτε να αντικατασταθεί/ανταλλαγεί με άλλο είδος.

6. Από κάθε κλήρωση, θα επιλέγονται συνολικά έξη (6) νικητές και έξη (6) αναπληρωματικοί για συμμετοχή σε μία εκ των προκαθορισμένων μαθημάτων / σεμιναρίων. Σε περίπτωση λήψης έκτακτων περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας Covid-19, ο αριθμός των νικητών ενδέχεται να μειωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Εάν ο επιθυμητός αριθμός των σαράντα δύο (42) συμμετεχόντων (περιλαμβανομένων ενηλίκων και παιδιών) στα μαθήματα/σεμινάρια δεν συμπληρωθεί από τους νικητές, θα επιλέγονται άτομα από τους επιλαχόντες. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ούτε από τους επιλαχόντες, η MSPS θα προβαίνει μετά από σχετική εντολή της Lidl Cyprus σε νέα κλήρωση νικητών – νοουμένου και εδώ ότι οι συμμετέχοντες έχουν συμπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία και η απάντηση τους στην ερώτηση του διαγωνισμού είναι ορθή.
Σε περίπτωση που ο εκάστοτε νικητής δεν μπορεί να παραβρεθεί στα μαθήματα/σεμινάρια για τα οποία κληρώθηκε και δεν μπορεί να επιλέξει άλλη ημερομηνία που τον/την βολεύει για να παραβρεθεί, έχει την δυνατότητα να μεταβιβάσει το έπαθλο σε άλλο άτομο της επιλογής του.

7. Αριθμός θέσεων στα μαθήματα/σεμινάρια (πέραν αυτών που αναφέρονται στην κλήρωση), μπορεί να δοθεί με πρόσκληση και χωρίς κλήρωση, σε δημοσιογράφους, εργαζομένους στα ΜΜΕ, καθοδηγητές γνώμης, influencers και άλλα άτομα με τα οποία η Lidl Cyprus συνεργάζεται ή στήριξη στις εργασίες της κατά την κρίση της Lidl Cyprus.

8. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της Lidl Cyprus, παρουσία νομικού εκπροσώπου τέσσερεις (4) ημέρες πριν το κάθε μάθημα/σεμινάριο εντός της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

9. Ο κάθε νικητής, ως προελέχθη, θα αναδειχθεί μετά από τυχαία κλήρωση και νοουμένου ότι αυτός θα έχει δώσει την ορθή απάντηση στην προαναφερόμενη ερώτηση. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία της κλήρωσης διαφανεί ότι ο εν λόγω διαγωνιζόμενος δεν έχει δώσει ορθή απάντηση, τότε αυτή η κλήρωση δεν λαμβάνεται υπόψη και συνεχίζεται η διαδικασία με άλλη κλήρωση μέχρις ότου κληρωθεί διαγωνιζόμενος με ορθή απάντηση. Την ίδια ημέρα της κλήρωσης και αμέσως μετά την κλήρωση των νικητών θα κληρώνονται και οι αναπληρωτές οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο έπαθλο του διαγωνισμού κατά την σειρά επιλογής τους από την κλήρωση, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 10. Ισχύει πολλαπλό δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Ωστόσο, ρητά διευκρινίζεται πως κάθε νικητής δύναται να κληρωθεί μόνο μία φορά για το κάθε μάθημα/σεμινάριο, ενώ δεν αποκλείεται το ίδιο πρόσωπο να κερδίσει την συμμετοχή και σε κάποιο άλλο μάθημα/σεμινάριο, από όσα ανακοινώνονται. Στον κάθε νικητή θα προσφέρεται ένα μάθημα/σεμινάριο μαγειρικής, χωρίς δική του οικονομική επιβάρυνση. Τα event θα πραγματοποιηθούν στον χώρο της Lidl Food Academy, Στασικράτους 34, Λευκωσία, 1066.

10. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του, καθώς και των απαραίτητων πληροφοριών της φόρμας συμμετοχής. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στην εταιρία «LIDL CYPRUS» να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό, χωρίς αυτός να διατηρεί καμία αξίωση επί των επάθλων.

11. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και μέσω Email. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διοργανωτής παρά την προσπάθειά του δεν καταστεί δυνατόν να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τυχερό ή άκυρης συμμετοχής λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων του διαγωνισμού, ή μη ανταπόκρισης του νικητή εντός 48 ωρών από την μέσω Email ενημέρωσή του, τότε, δεν υφίσταται υποχρέωση της Lidl Cyprus για απόδοση του επάθλου. Στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα αυτής της παραγράφου το εν λόγω δώρο θα το κερδίσει ο εκάστοτε αναπληρωτής νικητής κατά τη σειρά που αναδείχτηκε από την κληρωτίδα σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω.

12. Η Lidl Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει/δημοσιοποιήσει τον διαγωνισμό, τα ονόματα των νικητών αλλά και φωτογραφικό υλικό από την παράδοση του επάθλου στην ιστοσελίδα της Lidl Cyprus, στο προφίλ της στο Facebook αλλά και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτήν μέσα.

13. Η Lidl Cyprus έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, να ανακαλέσει ή να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής των σεμιναρίων αλλά και των κληρώσεων και της θεματολογίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ή εφόσον λάβει τέτοια εντολή από δημόσια κυπριακή αρχή.

Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του παρόντος, η Lidl Cyprus (Πηγάσου 2, Βιομηχανική Ζώνη Αραδίππου, CY-7100, Λάρνακα, ΑΦΜ: CY 30010823A) ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στην εν λόγω κλήρωση αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και/ή των αναπληρωματικών που θα αποδεχθούν το δώρο. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας στην κλήρωση δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση στο πλαίσιο του παρόντος, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή της κλήρωσης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ή/και αναπληρωματικών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά με τον Διοργανωτή. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε τρίτους. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή της κλήρωσης και θα καταστρέφονται ή/και θα διαγράφονται μετά την πάροδο 30 ημερών από την αποστολή/παράδοση του δώρου στους νικητές. Σε περίπτωση διανομής μη χρηματικών δώρων, τα δεδομένα των νικητών θα αποθηκευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, ώστε σε περίπτωση ελαττώματος να μεριμνήσουμε για την επιδιόρθωση ή αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται. Το όνομα ή/και ο τόπος διαμονής του νικητή ενδέχεται να δημοσιευτεί/ούν στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του Διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον αποτελεί σχετική πρόβλεψη στους όρους συμμετοχής του παρόντοςκαι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο Διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει και να διαφημίζει τους διαγωνισμούς που διενεργεί. Σε περίπτωση που πρόκειται να λάβει χώρα φωτογράφιση/ βιντεοσκόπηση με τους νικητές της κλήρωσης , το παραχθέν υλικό των οποίων θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του Διοργανωτή ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα, ο Διοργανωτής θα ζητήσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή σας προς τούτο, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 ΓΚΠΔ έχετε ως συμμετέχοντες (υποκείμενα των δεδομένων), δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά σας καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στο Διοργανωτή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση dataprotection@lidl.com.cy ή συστημένη επιστολή στην άνω διεύθυνση. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία. Αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων για την Κύπρο είναι το Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιάσονος 1, 1082, Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο διαγωνισμών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας στην ενότητα που αφορά τους διαγωνισμούς.

14. Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό καθώς και η απάντηση στο ερώτημα του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στο δικηγορικό γραφείο Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Ιφιγένειας 17, 2007 Στρόβολος, τηλέφωνο 22271000 (Υπεύθυνος δικηγόρος Βαλιαντής Γεώργιος) από όπου, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να λαμβάνει γνώση, με δικά του έξοδα.


Ειδικές σημειώσεις:

Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι εκδηλώσεις να διεξάγονται με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια για αυτό, κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Lidl Food Academy, παρακαλείστε όπως τηρήσετε τους παρακάτω όρους:
– Παρακαλείστε για την τήρηση αποστάσεων των 2 μέτρων από κάθε άλλο παρευρισκόμενο. Συνιστάται η χρήση μάσκας.
– Να γίνεται συστηματική και συχνή χρήση αντισηπτικού.
– Μόνο οι νικητές, οι συνοδοί τους και όσοι εργάζονται μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο της Ακαδημίας.
– Απαγορεύεται οι δοκιμές με τα χέρια, , ή μέσα από κατσαρόλες ή άλλα σκεύη.
– Εάν κάποιος νικητής/συνοδός παρουσιάζει οποιαδήποτε από τα συμπτώματα του κορονωϊού, ή που έχει έρθει πρόσφατα σε επαφή με άτομο το οποίο παρουσιάζει τέτοια συμπτώματα, παρακαλείται να μην προσέλθει στη Lidl Food Academy.
– Υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί η θερμοκρασία των νικητών/συνοδών πριν την είσοδο στην Ακαδημία.
– Η Lidl Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο νικητή/συνοδού στην Ακαδημία εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο για τη δημόσια υγεία.