Στις 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της πρώτης κοινωνικοοικονομικής μελέτης της Lidl Cyprus σε εκπροσώπους των Μέσων από τον Πρόεδρο της Lidl Cyprus  κ. Ιάκωβο Ανδρεανίδη και την Δ/ντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας Lidl Cyprus κα Βασιλική Αδαμίδου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αφορούν στην οικονομική περίοδο από 1 Μαρτίου 2015 έως και 29 Φεβρουαρίου 2016 και προκύπτουν από την τεχνοοικονομική μελέτη που εκπονήθηκε με την υποστήριξη της Ernst and Young Ελλάδος.

Αναγνωρίζοντας την επίδρασή μας στην εθνική οικονομία και στις θέσεις εργασίας θελήσαμε να προσμετρήσουμε την άμεση και έμμεση συνεισφορά μας με την κατάρτιση της μελέτης αυτής. Στόχος της μελέτης είναι να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρείας μας στην Κύπρο για την οικονομία της χώρας, για τις θέσεις εργασίας και για την κοινωνία και να αποτυπωθεί η προστιθέμενη αξία (άμεση, έμμεση, επαγόμενη) που δημιουργούμε.

Παρακάτω παρατίθενται κάποια βασικά ευρήματα της μελέτης:

  • Η συνολική συνεισφορά σε θέσεις εργασίας (άμεσες, έμμεσες κι επαγόμενες): 1460 θέσεις εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 0,4%  της συνολικής απασχόλησης στην Κύπρο. Από αυτές οι 446 είναι άμεσες, οι 487 είναι έμμεσες και οι 527 είναι επαγόμενες.
  • Συνολική συνεισφορά σε προστιθέμενη αξία: € 84.5 εκ. που αντιστοιχεί στο 0,5% του ΑΕΠ
  • Συνεργαστήκαμε με 280 Κύπριους προμηθευτές πραγματοποιώντας αγορές συνολικής αξίας €47,3εκ. Τα €32,8 εκ. αφορούν αγορές προϊόντων λιανικής πώλησης
  • Κοινωνικό αποτύπωμα σε πρωτοβουλίες για την κοινωνία αξίας σχεδόν €50.000

Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε καθημερινά να στηρίζουμε την εγχώρια αγορά και να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας στη χώρα, ενώ θα βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό του Κύπριου καταναλωτή και πολίτη, δημιουργώντας αξία για ένα καλύτερο αύριο!

 

Επισκεφθείτε μας και στο:

www.lidl.com.cy

www.facebook.com/lidlcy/

www.youtube.com/user/lidlcyprus

www.twitter.com/Lidl_Cyprus_

www.instagram.com/lidl_cyprus/

https://www.linkedin.com/company/lidl-cyprus

X